Kontakt

Hodowla Stróż Zagrody
Ewa i Zbigniew Wilczek – Rząsa

Piekiełko k. Limanowej
woj. małopolskie
tel. (018) 33 25 194 (po 17.00)
tel. kom. 0609 523 719

e-mail: zrzasa@poczta.onet.pl
e-mail: stroz@stroz-zagrody.pl

Plan dojazdu