Ariadna Mocny Akord

Młodzieżowy Champion Polski! Champion Polski!
 
Urodzona: 15.12.2003r. + 21.04.2014r.
Przyczyna zgonu: nowotwór
Wysokość: 60 cm
Waga: 43 kg
Wynik na dysplazję: HD-A,
wolna od dysplazji łokciowej
Test psychiczny: Zaliczony
   
Tytuły: ChPl, MłChPl, 3xZwMł, 4xCWC, 3xCACIB